אגודות שיתופיות

הנני בעלת התמחות מיוחדת וניסיון רב בנושאי הדין החל על האגודה השיתופית, לרבות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודה, תקנון האגודה והחלטותיה הפנימיות של האגודה.

לאחר כהונה כמזכירת קבוץ וחברה שנים רבות בוועד ההנהלה בקיבוץ כפר גלעדי, יש לי הכרות קרובה עם התפקידים והאתגרים של האגודות השיתופיות. בנוסף, הנני עוסקת בנושאים הקשורים להתנהלותן של עמותות. ובכלל זה הקמת עמותות, התקנת תקנוניהן, ביקורות עומק, קבלת אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וייעוץ שוטף לניהול העמותה על פי חוק העמותות וכללי ניהול תקין שנקבעו על ידי רשם העמותות.