שאלות נפוצות

דיני משפחה

בשנים האחרונות קיבוצים רבים עוברים למסגרת של קיבוץ מתחדש במסגרת תהליך של הפרטה, וחברי הקיבוץ כבר לא מחזיקים בחלקים שווים בנכסי הקיבוץ, אלא רשאים להחזיק באופן אישי קניין פרטי.
בקיבוץ המתחדש ישנם נכסים הניתנים להעברה בירושה, בהתאם להחלטת הקיבוץ ושיעור ההפרטה שעבר הקיבוץ. ככלל, כל חבר קיבוץ רשאי להוריש את קניינו הפרטי בהתאם לרצונו ושיקול דעתו האישי, לרבות נכסי נדל"ן בתוך הקיבוץ, חשבונות בנק וכדומה.
אם בקיבוץ הוסכם על שיוך דירות, ניתן להעביר דירות למגורים בירושה, בהתאם לרמת השיוך שנקבע בקיבוץ. באשר לשיוך בתים פנימי, לחבר קיבוץ יש בעלות רק על בית המגורים ולא על הקרקע, ולכן ע"פ חוק אינו יכול להוריש את השטח שעליו הוא מתגורר, אלא רק את הבית עצמו.
במידה והיורש מעוניין גם בקרקע, הוא יהיה מחויב לרכוש את הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל, ורק אז ניתן יהיה לשייך את הקרקע לחבר קיבוץ.
אם המגרש כבר נרכש כדין, היורש יכול לרשת גם את הקרקע וגם את בית המגורים שעליו.

בכל מקרה, חשוב שלחבר הקבוץ תהיה צוואה כתובה ותקפה.

אגודות מוניציפאליות

לא. כידוע, ועד מקומי פועל עפ"י צו המועצות האזוריות. ואילו אגודה פועלת על פי פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות, תקנון האגודה והחלטותיה הפנימיות של האגודה. ייתכן שלעיתים החוקים יהיו דומים ולעיתים שונים בתכלית. חשוב כי מנהלי האגודה ידעו לבצע הבחנה מתי הפעילות מוגדרת כפעילות של אגודה ומתי הפעילות מוגדרת כפעילות ועד מקומי. ובכל אחד מהמקרים ינהגו לפי הדין התקף למקרה.

מועצות אזוריות

החוק קובע כי פטור לנכס ריק יתקבל רק פעם אחת בחיי הנכס ללא קשר לבעלות על הנכס. זאת אומרת שלא תוכל לקבל פטור מארנונה. יחד עם זאת ניתן לבחון האם מגיע לך הנחה או פטור כגון פטור מיורש (למשך חצי שנה) או מסיבה אחרת.

גישורים ובוררויות

גישור ובוררות, שניהם מהווים חלופה לפתרון סכסוכים בין כותלי בית המשפט.

בין גישור ובוררות יש שונות מהותית, יחד עם זה הרבה נוטים להתבלבל בין השניים.

אז מה ההבדל העיקרי?
למגשר אין כל סמכות לכפות פתרון כלשהו על הצדדים. תפקידו לסייע לצדדים למצוא פתרון אשר יהיה מקובל על כל הצדדים המעורבים בסכסוך.
בעוד הבורר, יש לו סמכות לכפות פתרון על הצדדים. הבורר מקשיב לטיעונים של כל צד ולאחר מכן הוא פוסק את החלטתו וקובע מהו הפתרון לסכסוך של הצדדים.