גישורים ובוררויות

גישור הינה הדרך היעילה והידידותית ביותר לפתרון סכסוכים ומחלוקות משפטיות, מבלי להגיע להתדיינות משפטית, תוך שמירה על יחסים תקינים בהמשך ומיצוי האינטרסים של כל אחד מהצדדים.
כמגשרת שנים רבות אני מאמינה כי מדובר באלטרנטיבה ראוייה וכדאית.
בין שירותי בתחום:
גישור בין חבר לחבר
גישור בין חבר לאגודה
גישור בין אגודות
ייצוג בהליכי גישור